Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close

O kalech

Karcinogenní odpad z Ostravy v severních Čechách.

Proč máme karcinogenní odpad z Ostravy v severních Čechách? Proč dýcháme spaliny z jeho likvidace? Firmy, které stát pověřil likvidací největší ekologické katastrofy v České Republice – Ostravských lagun, nedokázaly včas a efektivně likvidovat nebezpečné odpady, jak se zavázali ve smlouvě, a hrozilo jim, že zaplatí vysoké penále.

Jediná možnost, jak během velmi krátké doby několika měsíců vyřešit tento problém, bylo získat státní souhlas a odvézt 110.000 tun nebezpečných odpadů z Ostravy do severních Čech. V září, říjnu a listopadu 2011 každý den přijel z Ostravy plně naložený vlak plný karcinogenního odpadu a v cementárně Čížkovice v srdci „Zahrady Čech“ začalo jeho spalování.

Lidé nesouhlasili s převozem a spalováním odpadů, demonstrovali, podepisovali petice, ale kompetentní politici a úředníci přehlíželi jejich názor. A tento stav trvá! Nabytím právní moci rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem 3.12.2015 bylo prohlášeno povolení pro skladování těchto odpadů v Ústeckém kraji za nezákonné a soud je na místě zrušil.

Podané námitky k řízení

Spolek prostudoval záměr společnosti Ave reprezentované společností Geosan a zjistil, závažné nedostatky, z nichž nejdůležitější je ten, že záměr opětovně neříká, co s nebezpečným odpadem společnost AVE (Geosan) hodlá udělat. Spolek zásadně nesouhlasí s tím, aby bylo komukoliv povoleno vyvážet nebezpečné odpady aniž by bylo předem řečeno kam a co se s nimi bude dělat. Pokud by se naplnil tento záměr, mohla by se opakovat situace z roku 2011, kdy Geosan do našeho kraje navezl 110.000 tun tohoto nebezpečného odpadu ke spalování v cementárně Cížkovice. Oficiální oznámení

Rozsudek soudu

Krajský úřad v Ústí nad Labem rozhodl o změně integrovaného povolení v nepodstatné změny a vyloučil tak výše uvedené organizace z účasti ve správním řízení. Zástupci organizací podali odvolání k chomutovské pobočce MŽP a navíc se sešli s vedoucím pobočky Miroslavem Libecajtem. Detailně ho seznámili s celým případem a existující judikaturou s cílem předejít dalšímu nezákonnému jednání. Úředník ministerstva postupoval opačně. Důkaz toho, že stát porušuje vlastní zákony. Zobrazit rozsudek

Rakovinotvorné chemikálie

V Polsku nebezpečný odpad je v Česku klasifikován jako alternativní palivo. Rakovinotvorné kaly z ostravských ropných lagun jsou produktem téměř stoletého ukládání chemického odpadu po zkrachovalé firmě Ostramo. 100 tisíc tun chemikálií z Ostravska cestovalo přes celou republiku. Od té doby uplynula dlouhá doba a nyní stále leží na skládce nebezpečného odpadu v Ústeckém kraji.

Nebuďte lhostejní ke svému okolí

Odvezte Kaly je iniciativou občanů, kterým není zdraví lhostejné. Připojte se k této aktivitě, podpisem anebo členstvím v našem spolku vyjádřete nesouhlas se spalováním a skladování nebezpečných odpadů z Ostravy na území našeho kraje. Zobrazit stanovy

Zákaz manipulace

Jedním z hlavních bodů je okamžitý zákaz manipulace s tímto karcinogenním odpadem.

Odvoz odpadu

Odvezení odpadu pocházejícího z lokality Laguny Ostramo v Ostravě mimo území Ústeckého kraje.

Úprava zákona

Změnu právních předpisů s cílem znemožnit převoz podobných odpadů na území Ústeckého kraje.

Zájmy občanů

Upřednostnění zájmu na ochraně zdraví obyvatel před zájmy ekonomickými při rozhodování o likvidaci.

Odvezte Kaly

Zapsaný spolek založený z občanské iniciativy

Odvezte Kaly z.k. je iniciativou občanů, kterým není zdraví lhostejné. Připojte se k této aktivitě, podpisem anebo členstvím v našem spolku vyjádřete nesouhlas se spalováním a skladování nebezpečných odpadů z Ostravy na území našeho kraje.

Budeme se prát za naše společná práva, požadujeme:
okamžitý zákaz manipulace s tímto karcinogenním odpadem,
odstranění odpadu pocházejícího z lokality Laguny Ostramo v Ostravě mimo území Ústeckého kraje,
změnu právních předpisů s cílem znemožnit převoz podobných odpadů na území Ústeckého kraje,
upřednostnění zájmu na ochraně zdraví obyvatel před zájmy ekonomickými při rozhodování o způsobu likvidace a manipulace s nebezpečnými odpady na území Ústeckého kraje.
//

MUDr.Alena Dernerová

Předsedkyně výboru

Po studiu na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy Praha se specializovala na dětskou neurologii. Momentálně pracuje jako privátní dětská neuroložka. Senátorka za volební obvod Most. Zastupitelka města Mostu a Ústeckého kraje za Severočechy. Členka správní rady Nadace Charty 77. Členka představenstva České lékařské komory. Držitelka ceny Františka Kriegla za statečnost Nadace Charty 77 i ceny za statečnost LOK a Svazu českých lékařů. Vdaná za MUDr.Milouše Dernera, primáře RDG oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Syn Adam Michal Derner, student 3.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

//

MUDr. Sáša Štembera

člen výboru

Zastupitel Ústeckého kraje (nestr. za Severočeši.cz), primář chirurgického oddělení nemocnice v Mostě. Vystudoval Karlovu univerzitu v Hradci Králové, Lékařskou fakultu, kde získal titul MUDr. Po studiích nastoupil na chirurgické oddělení v nemocnici v Mostě, kde na různých pozicích působí dodnes. V letech 1998–2006 byl členem Zastupitelstva města Litvínov. V roce 2010 kandidoval za TOP 09 do Senátu PČR ve volebním obvodě č. 4 - Most. V roce 2012 byl zvolen z 23. místa kandidátky Severočechů do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Sáša Štambera je rozvedený a má jednu dceru.

//

MUDr. Hassan Mezian

člen výboru

Senátor PČR, bývalý zastupitel města Litoměřice a Ústeckého kraje (ČSSD), lékař. Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze, kde získal titul MUDr. Působil jako primář lůžkového rehabilitačního oddělení v Městské nemocnici v Litoměřicích, vedoucí lékař nestátního rehabilitačního zařízení, celý život se věnuje medicíně. Od roku 2004 člen ČSSD, o dva roky později se stal zastupitelem města Litoměřice, mandát obhájil i o čtyři roky později. V roce 2008 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Roku 2012 byl zvolen do Senátu PČR ve volebním obvodě č. 29 - Litoměřice.

Kontakty

Zde nás můžete kontaktovat s dotazy nebo podněty.

Adresa:

Budovatelů 2924/19, 434 01 Most

Chcete se k nám připojit a stát se členem spolku?

Postavte se za správnou věc a bojujte s námi za zdravé prostředí bez rakovinotvorných chemikálií v ovzduší! Přihláška ke stažení

//
Můžete nás kontaktovat také formulářem: